Stora eller små arkiv

- vi håller ordning åt er

Övrig skanning

Datafångst

Arkivering

Datafångst innebär att vi först skannar dokumentet och därefter tolkar den information som kunden vill ha från den datafångade bilden. Det tolkade datat samt bilden av dokumentet levereras till kunden i önskat format.

Exempel på vad vi kan skanna och datafånga:

Fysisk arkivering
Arkivering av originalhandlingar enligt gällande regler. Vid behov tar Scanningsupport fram originalhandlingen från arkivet.

  • Avtal
  • Fullmakter
  • Skadeanmälningar
  • Journaler
  • Remisser
  • Undersökningar
  • Beställningsformulär
  • Ordersedlar
Elektronisk arkivering
Skanning och datafångst möjliggör elektronisk arkivering. Med hjälp av en fullmakt från Kunden ansöker Privatgirot om arkivering av dokumenten digitalt.