Våra tjänster

 

Girobetalningar

Privatgirot erbjuder insättningar till bankgirokonton och plusgirokonton. Dessa tjänster tillhandahåller vi för såväl Privatkunder som Företagskunder och Bankkontor.

Privatgirotjänsten säljs under olika namn: Privatgiro, SEB Betalservice, Girobetalning, Skandiagiro eller ICA Brevgiro. Därtill kommer tjänsterna BG Direkt, Skattegiro och blankettbetalningar via bank.

Fakturaskanning

Privatgirot hjälper våra kunder med att skanna och tolka leverantörsfakturor, såväl omkostnads- som varufakturor. Fakturan levereras direkt till kundens elektroniska fakturahanteringssystem (EFH-system).

Radtolkning
Privatgirot skannar och tolkar varufakturors artikelrader. Kunden kan då enkelt stämma av fakturerade artiklar mot inköpsorder i sitt EFH-system.

E-postfaktura
Fakturautställaren skickar enkelt sina fakturor via e-post i formaten pdf, tif eller png till Privatgirot. Utställarens e-postfaktura tolkas, verifieras och levereras till mottagaren på samma sätt som skannade pappersfakturor.

Fördelar:
- Ingen kostnad för kuvert och porto
- Snabbare hantering
- Sparar tid
- Sparar på miljön

EFH - elektronisk fakturahantering

Privatgirot erbjuder godkännande och attesthantering av leverantörsfakturor i ett centraliserat EFH. Har du inget elektroniskt fakturahanteringssystem, ordnar vi det. Tjänsten är webbaserad och du kommer enkelt igång utan några investeringar i programvara, underhåll och drift.

Dokumentskanning

Privatgirot kan stå till tjänst med att skanna och digitalisera så gott som alla typer av dokument. Idag skannar vi t ex fullmakter, avtal och skadeanmälningar.

Arkivering

Privatgirot erbjuder även säkerhetsklassad elektronisk arkivering och fysisk långtidsarkivering via våra partners.