Privatgirot

- erfarenhet och kvalitet

Företaget

Betalningsförmedling och dokumenthantering

Privatgirot förmedlar pappersbaserade och elektroniska betalningar. Vi erbjuder även dokumenthantering av t ex fakturor, ansökningar, avtal, enkäter och skadeanmälningar. Dessutom kan vi erbjuda elektronisk arkivering.

 

Privatgirot ägs av BancTec AB.

 

Vision

Privatgirot ska vara en konkurrenskraftig partner som effektiviserar och sköter företags elektroniska dokumenthantering. Vi skall ha nöjda kunder, ägare och medarbetare. Det får vi genom att ha rätt bemanning och leverenskapacitet efter våra volymer, professionell kundservice, en modern maskinpark samt högsta möjliga kvalitet och säkerhet.

Affärsidé

Vi ska erbjuda den bästa servicen när det gäller förmedling av betalningar och elektronisk hantering av andra dokument. Privatgirots tjänster ska vara konkurrenskraftiga på marknaden. Detta når vi genom att vår produktion är konstnadseffektiv och säker. Vi utvecklar hela tiden våra tjänster och anpassar både dem och kundservice så att vi lever upp till kundernas krav och förväntningar.

Våra mål

Privatgirots övergripande mål är

  • Nöjda kunder
  • Nöjda ägare
  • Delaktiga, ansvarstagande och nöjda medarbetare