Privatgirot

- kunderna framförallt

Värderingar

 

Värderingar handlar om det som var och en tycker är värdefullt. När vi har olika värderingar, är det inte säkert att vi ger företräde åt samma sak, helt enkelt därför att vi prioriterar olika.

På arbetet behöver vi ha gemensamma värderingar för att kunna uppnå företagets mål. Våra gemensamma värderingar präglar företaget och har till syfte att vara en hjälp i det dagliga arbetet.

Det som bland annat kännetecknar Privatgirots verksamhet, är att våra kunder har högsta prioritet. 

Privatgirots värderingar

Alla har ansvar och ska få känna sig delaktiga. Vi representerar alla Privatgirot, ställer upp för och stöttar varandra samt tar råd av varandra. Vi respekterar tagna beslut, håller våra löften och reagerar på avvikelser.