Företagsfakta

Ägarstruktur

Från 23 juni 2009 är det BancTec AB som äger Privatgirot AB. 

 

Organisationsnummer

556455-0373