Privatgirot

- erfarenhet och kvalitet

Historik

I slutet av 1982 skapade de privata affärsbankerna och föreningsbankerna en gemensam rutin för förmedling av betalningar – privatgiro. Tjänsten sköttes till och med 1987 på entreprenad av Bankgirocentralen, BGC AB.

 

1988

Privatgirot AB bildas och tar över driften av privatgirotjänsten.

1998

kan Privatgirot erbjuda funktionalitet för elektroniska betalningar. 

2000

De fyra storbankerna planerar att köpa Postgirot. Tanken är att slå ihop Postgirot, Bankgirot och Privatgirot och bilda Svenska Girot. Konkurrensverket säger nej. Affären genomfördes aldrig. 

2001

köpte Privatgirot Bankgirots verksamhet för pappersbetalningar. Sedan dess hanterar vi betalningsprodukter även för företagskunder. 

2006

börjar Privatgirot erbjuda andra skannings-, tolknings- och arkiveringstjänster. 

2007

tar Privatgirot över produktionsansvaret för Bankgirots fakturaskanningsverksamhet. I samband med det tog vi även över produktionsansvaret för ett antal banknära tjänster. 

2008

Privatgirot sätter igång att skanna dokument för en av våra större banker.

2009

Bankerna säljer aktierna i Privatgirot AB till BancTec AB som blir ny ägare från den 23 juni.