Privatgirot

- erfarenhet och kvalitet

Kvalitetsarbete

 

Privatgirot har under många år effektiviserat och förbättrat kvalitet och produktivitet på de tjänster vi utför.

Privatgirots kvalitetsarbete präglas av ständiga förbättringar, där befintliga arbetssätt och processer hela tiden ifrågasätts och förbättras. Produktivitet och kvalitet följs upp fortlöpande.

På girohanteringen har vi de senaste sju åren ökat kvaliteten med över 300 % och produktiviteten med över 100 %. Fakturaskanningens effektivitet har ökat med 50 % sen hösten 2007, då vi tog över tjänsten från Bankgirot.

Vi uppdaterar kontinuerligt såväl maskinpark som system- och applikationsprogramvara samt fortbildar våra medarbetar.

Målet med vårt kvalitetsarbete är att leverera avtalad tjänst med överenskommen kvalitet.