Miljöarbete

 

Privatgirot har sedan länge arbetat aktivt med miljöfrågor. Som exempel kan nämnas vår källsortering som sker i nära samarbete med Hans Andersson Recycling AB för förbättrad och säker återvinning.

Vi tycker det är viktigt att ta ansvar för miljö och klimat. Därför eftersträvar vi material i kretslopp, energisnåla lösningar och undvikande av miljöfarliga ämnen. Vi ställer också krav på våra leverantörer så att dessa underlättar för Privatgirot att minska miljöbelastningen.

För några år sedan övergav vi den tidigare gröna PMS-färgen på kuvert till förmån för miljövänligare gråton. Härigenom blev det möjligt att återvinna kuverten.

 

Framställning av papper - några siffror

 

Antal A4-ark

Väger

Förbrukar

Avger koldioxid

25 000

120 kg

1 träd

180 kg

100 000

480 kg

4 träd

720 kg

208 333

1 ton

8 träd

1,5 ton

500 000

2,4 ton

19 träd

3,6 ton

1 miljon

4,8 ton

39 träd

7,2 tonPrivatgirots returpappersproduktion 2007

Mängd returpapper

Sparar

Minskar utsläpp med

405 ton

3 130 träd

595 ton