Fakturaskanning

- enkelt och effektivt

Fördelar med fakturaskanning

Hos privatgirot

 

Hantering av pappersfakturor är en tidskrävande process för alla företag.
Genom att skanna ditt företags leverantörsfakturor, kommer du att:

  • Frigöra tid för kärnverksamheten
  • Minska dina administrationskostnader
  • Få fakturadata och bild levererad elektroniskt direkt till ditt fakturahanteringssystem (EFH-system)
  • Få fakturaposten till en central postmottagare
  • Slippa postöppning
  • Slippa manuell registrering av dina fakturor i affärssystemet
  • Få elektroniskt återskick av post som inte ska till EFH