Fakturaskanning

- enkelt och effektivt

Så fungerar fakturaskanning

 

Snabb och smidig hantering av leverantörsfakturor

Fakturorna levereras dagligen till oss per post, antingen direkt från leverantörerna eller via kunden. Vi skannar fakturorna tillsammans med eventuella bilagor samt tolkar och verifierar informationen. Bilder och data levereras dagligen till kundens elektroniska fakturahanteringssystem. 

 

Material till Privatgirot 

Kunden meddelar sina leverantörer den nya fakturaadressen som är c/o Privatgirot AB. Kundens leverantörsfakturor kommer då direkt till Privatgirot. 

Brevöppning / Preparering 

Privatgirot sorterar och öppnar fakturakuverten. I prepareringen plockar vi bort sådant som kan störa skanningen, till exempel gem och nitar. De leverantörsfakturor som är felaktiga skickar vi till kunden för åtgärd. 

Skanning

Privatgirot skannar alla typer av leverantörsfakturor, såväl enkla som flersidiga och fakturor med bilagor. Den skannade bilden lagras för vidare behandling i systemet. 

Tolkning / Verifiering

Fakturainformationen tolkas maskinellt. I verifieringen kontrollerar och rättar vi de fält som vi har avtalat om med kunden. 

Överföring till kund

Den tolkade och verifierade informationen samt bilderna skickas i form av text- och bildfiler. 

Arkivering

Direkt efter skanning går fakturaoriginalen till korttidsarkivering i en vecka. Privatgirot erbjuder även säkerhetsklassad lagenlig långtidsarkivering.

Support

Eventuella avvikelser hanteras av Privatgirots Scanningsupport.