Få tid över

- till det lönsamma

EFH - elektronisk fakturahantering


Privatgirot erbjuder godkännande och attesthantering av leverantörsfakturor i ett centraliserat EFH. Har du inget elektroniskt fakturahanteringssystem (EFH-system), ordnar vi det. Tjänsten är webbaserad och du kommer enkelt igång utan några investeringar i programvara, underhåll och drift.

Fördelar med EFH

Manuell attest och godkännandehantering är ofta både långsam och osäker. Det finns många fördelar med att istället hantera detta i ett elektroniskt fakturahanteringssystem, som till exempel:

 • Godkännande och attest kan ske automatiskt
 • Snabb distribution av fakturor till attestanter
 • Lätt att spåra fakturor
 • Fakturahistorik
 • Frigör tid för kärnverksamheten
 • Minskar administrationskostnader

 

Fördelar med webbaserad EFH

 • Ingen investering i egen maskin och programvara
 • Slipper tänka på drift, underhåll och uppdateringar av maskin och programvara
 • Åtkomst var man än befinner sig via Internet
 • Frigör tid för kärnverksamheten
 • Minskar administrationskostnader