Betalningar via bank

Privatgirot utför betalningar från flera bankers bankkontor. De bankgiro- och plusgirobetalningar som betalas i bankkontorens kassor skickas till oss för betalning.

Privatgirot behandlar:

  • Bankgiroinbetalningskort
  • PlusGiroinbetalningskort
  • OCR-inbetalningskort till bankgiro- och PlusGironummer

Bankgirobetalningar når mottagaren samma dag som Privatgirot behandlar uppdraget. PlusGirobetalningar når mottagaren bankdagen efter den dag Privatgirot har behandlat uppdraget.

BildKort

Annons