Företagsbetalningar

Bankgiro Direkt

är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med din bank om att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt till Privatgirot i stället för att lämna in dem till bankkontoret. Betalningarna kan göras som girering både till bankgironummer och plusgirokonto samt som kontantutbetalningar.

Skattegiro

Blankettbetalningstjänsten där företag sänder betalningsuppdrag för skatteinbetalning.