Nyheter

Kom ihåg

För att betalningarna ska hinna bokföras senast på förfallodagen, måste uppdraget vara Privatgirot tillhanda senast två bankdagar före förfallodagen.