Nyheter

Driftstörning Privatgirot fredagen den 27e juli

På grund av tekniska problem hos Privatgirot har de blankettbetalningar som skickats med brevgiro och ankom via post till Privatgirot fredag den 27:e juli med betalningsdag den 30 juli blivit försenade. Dessa betalningar bedöms i nuläget vara mottagarna tillhanda torsdag den 2 augusti.

Vänligen kontakta Privatgirot eller ditt bankkontor för vidare frågor.

Kom ihåg

För att betalningarna ska hinna bokföras senast på förfallodagen, måste uppdraget vara Privatgirot tillhanda senast två bankdagar före förfallodagen.