Om Privatgirot

KVALITETSARBETE

Privatgirot har under många år effektiviserat och förbättrat kvalitet och produktivitet på de tjänster vi utför. Privatgirots kvalitetsarbete präglas av ständiga förbättringar, där befintliga arbetssätt och processer hela tiden ifrågasätts och förbättras. Produktivitet och kvalitet följs upp fortlöpande.

SÄKERHET

När det gäller att säkert hantera värdetransaktioner, har vi både lång erfarenhet och stor kunskap. Vi har en väl utarbetad säkerhetspolicy avseende:

  • Informationssäkerhet
  • IT
  • Säker och redundant datakommunikation
  • Alertplan
  • Katastrofberedskap
  • Kontrollgruppens arbete med att förebygga bedrägerier
  • Månatlig brandskyddstillsyn
  • Rekrytering

Privatgirot omfattas av banksekretessens krav.

Privatgirot är ett varumärke som ägs av Exela Technologies AB. Exela Technologies utför Giro tjänster på uppdrag av svenska banker. För mer information om Exela Technologies besök vår hemsida.

Annons