Privatbetalningar

Privatgiro

Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när och där det passar dig bäst. Du behöver varken dator eller internet.

Privatgirot tar hand om både bankgiro- och plusgirobetalningar.

Du ansöker om privatgiro på ditt bankkontor. Efter några dagar får du betalordrar och kuvert som skickas direkt hem till dig med posten.

När du ska betala räkningarna, fyller du i en betalorder och lägger den tillsammans med inbetalningsavierna i det portofria kuvertet. Skicka uppdraget till Privatgirot. Räkningarna betalas genom att pengarna dras från ditt bankkonto.

För att betalningarna ska hinna bokföras senast på förfallodagen, måste uppdraget vara Privatgirot tillhanda senast två bankdagar före förfallodagen.

Annons