Företagsbetalningar

Bankgiro Direkt

är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med din bank om att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt till Privatgirot i stället för att lämna in dem till bankkontoret. Betalningarna kan göras som girering både till bankgironummer och plusgirokonto samt som kontantutbetalningar.

Skattegiro

Blankettbetalningstjänsten där företag sänder betalningsuppdrag för skatteinbetalning.

desk coffee

Annons