Dubblettbetalningar 1 och 2 augusti

Den 1 och 2 augusti har vissa blankettbetalningar från Privatgirot, som utfördes den 27 juli utförts på nytt. Det innebär att samma betalning, belopp och löpnummer kan förekomma i återredovisningen hos mottagarna 27 juli och 1 aug eller 27 juli och 2 augusti.

Privatgirot jobbar för att hitta en lösning på störningen.

Driftstörning Privatgirot 27e juli

På grund av tekniska problem hos Privatgirot har de blankettbetalningar som skickats med brevgiro och ankom via post till Privatgirot fredag den 27:e juli med betalningsdag den 30 juli blivit försenade. Dessa betalningar bedöms i nuläget vara mottagarna tillhanda torsdag den 2 augusti.

Vänligen kontakta Privatgirot eller ditt bankkontor för vidare frågor.”